Betje Viskoper

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 21 jaar