Verhaal

Door: Corrie

Eliazer ging van 1 september 1911 tot 15 september 1916 naar de Amsterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de Amsterdamse school was Eliazer vanaf zijn geboorte totaal doof en had hij een verslechterend gezichtsvermogen.

Van 15 september 1916 tot 22 juli 1026 ging hij vanwege familieomstandigheden naar de Groningse dovenschool. Zijn vader was overleden aan longtering. Zijn moeder was kleermaakster en kon niet op hem passen. Zijn grootmoeder was te oud om hem te halen en te brengen. In Groningen leerde Eliazer kleermaken.

In het maartnummer van 1937 van het tijdschrift ANDOR staat in het verslag over het tienjarig bestaan van de afdeling Zwemmen van de Amsterdamse sportvereniging ADSV dat de heer Gosselaar een bedrag van 36 gulden ophaalde voor dit feest.