Gesina Agsteribbe-Viskoper

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 51 jaar