Verhaal

Salomon Levy (Duisburg 1860 - Tilburg 1944)

De Davidster die Salomon Levy droeg op zijn kamerjas, tijdens zijn onderduik in het Sint-Elisabethziekenhuis in Tilburg (collectie Adah Cohn-Polak, Israel).

De 78-jarige weduwnaar Salomon Levy (geboren 8 december 1860 te Duisburg) kwam in februari 1939 als vluchteling uit Keulen naar Tilburg en woonde daar afwisselend bij zijn neven Alfred en Max Henri (Hans) Polak in de Prof. Dondersstraat in Tilburg. Hun moeder Albertine Polak-Levy was een zuster van Salomon Levy. Na hun vlucht in mei 1940 woonde hij bij zijn jonge achterneef Bertram Polak, totdat zij in juni 1941 uit hun huis werden gezet. 'Onkel Sal' trok in bij de familie Meijer Udewald op Philip Vingboonsstraat 26. Vanwege een nierkwaal werd hij opgenomen in het Sint-Elisabethziekenhuis, waar de zusters hem lieten onderduiken. Daar overleefde hij de oorlog. Als de Duitsers het ziekenhuis doorzochten, werd een boord met 'besmettelijke ziekte' opgehangen. Onkel Sal liep er rond in zijn kamerjas met Davidster. Hij overleed ruim twee weken na de bevrijding van Tilburg, op 12 november 1944 en werd op de joodse begraafplaats in Tilburg begraven.