Aanvulling

Geboortedatum

Er bestaat enige onduidelijkheid over de geboortedatum van Heinrich, ook wel David Leibu genoemd, Barasch.

In het bevolkingsregister van Tilburg is hij op 27 mei 1933 in eerste instantie ingeschreven met geboortedatum 28 augustus 1889, maar deze datum is met potlood doorgestreept en veranderd in 26 september 1888.

In het register dat de NIG van Tilburg in 1942 zelf aanlegde, staat Heinrich geregistreerd met geboortedatum 26 augustus 1888.