Van Alkemadelaan 43, Den Haag

Bewoner(s) in april 1942

Bewoner(s) in april 1942