Verhaal

Juda Cohen, alleen op kindertransport

Piet de Lange is Juda Cohen

Bij de zoektocht naar alle namen van de kinderen van het kindertransport uit Vught (6 en 7 juni 1943) bleven twee jongens onbekend. Het enige wat tot 2016 van hen bekend was, waren hun onderduiknamen: Peter de Bruin en Piet de Lange. Die twee namen staan op de transportlijst uit kamp Vught. Van beide jongetjes ontbrak sindsdien elk spoor.

Op 21 mei 1943 werd Piet de Lange in Kamp Vught geregistreerd. Hij was opgepakt van zijn onderduikadres in Den Haag. ‘Piet’ staat bijgeschreven op de kaart van Kalme en Ruchlja Abramowicz, Stationsweg 7, Den Haag. (Bron handgeschreven Joodsche Raadkaart van Piet de Lange ±6 jaar uit Den Haag)

Piet ging onder zijn onderduiknaam met zijn pleegouders vanuit Vught op het kindertransport en kwam 7 juni in Westerbork aan. Vanaf dan ontbrak ieder spoor van hem.

Als in 1999 in NM Kamp Vught het “Monument voor de weggevoerde kinderen” wordt onthuld staat zijn naam er niet bij, evenmin als die van Peter (of Pieter) de Bruin. Het enige wat van deze twee bekend was, was hun onderduiknaam. Die twee namen staan wel op de transportlijst van het kindertransport uit Vught. In Westerbork stopte die trein. De volgende ochtend ging het kindertransport verder naar Sobibor, maar van beide jongetjes ontbrak vanaf hier elk spoor.

Wat in 1999 niet lukte werd in 2016 dankzij de inmiddels gedigitaliseerde kampkaarten en transportlijsten wel mogelijk: hun echte namen werden gevonden. Peter de Bruin heet Peter Blumenfeld en na speurwerk op geboortedatum in het Amsterdams Stadsarchief is er genoeg reden om aan te nemen dat Juda Cohen de echte naam van Piet de Lange. 

Van Juda Cohen is bekend dat hij op 7 juni 1943, dezelfde dag als het tweede kindertransport in Westerbork aankwam. Van daaruit ging Juda tegelijk met Kalme en Ruchlja Abramowicz op 20 juli op het laatste transport naar Sobibor. (Bron Rode Kruis dossier 195.650)

Juda's moeder Elisabeth Cohen-Aaron (19-12-1908) en zijn zusje Alida (31-10-1932) zijn op 8 april 1943 in kamp Westerbork aangekomen en op 18 mei 1943 naar Sobibor gedeporteerd. Vader Abraham Cohen (16-8-1904) komt op 28-10-1943 in kamp Westerbork aan en gaat als gevangene (Häftling) op transport naar Auschwitz op 8 februari 1944.

Dank voor alle hulp bij de zoektocht aan Remco Dietz (hij vond Juda Cohen zijn naam), Afdeling Oorlogsnazorg van het Nederlandse Rode Kruis,  Jose Martin - Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Redactie Joods Monument, Haags Gemeente-archief en Andere tijden over de kindertransporten.

Bronnen: Kampkaart Vught EU 195.650, Rode Kruis dossier 126.053-126.056