Biografie

Over Marietje Engers

Marietje Engers was een dochter van Salomon Engers en Klara Markus. Na de dood van haar moeder werd ze op een ander adres geplaatst.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Marietje Engers