Biografie

Over Levie Gompers en zijn vrouw Esther van Collem.

Levie Gompers, roepnaam Louis, was een zoon van Philip Barend Gompers en Heintje Jacob Boas. Zeven van de elf kinderen van dit echtpaar zijn tijdens de Holocaust vermoord: Levie zelf, maar ook zijn broers en zusters Mietje, Sara, Esther, Eliazer, Hartog en Clara.

Levie trouwde op 5 December 1918 in Amsterdam met Esther van Collem, een dochter van Simon Emanuel van Collem en Jansje Hamburger. Het echtpaar kreeg twee kinderen waarvan het eerste kind doodgeboren werd en het tweede kind na vier dagen is overleden. Levie en Esther hebben verder geen kinderen gekregen.

Levie was diamantbewerker van beroep en was lid van de diamantbewerkersbond ANDB sinds Januari 1898 en hij was ingeschaald in vakgroep 4 als brilliantsnijder. Zijn lidmaatschap van de vakbond werd echter beëindigd op grond van een verordening van de Rijkscommissaris uit 1942 waardoor Levie verplicht werd op 14 Maart 1942 lid te worden van de Israelitische Diamantbewerkersbond Betsalel, omdat Joden géén lid meer mochten zijn van een niet-Joodse organisatie als de ANDB.

Na zijn huwelijk met Esther van Collem in 1918, woonde het echtpaar op de Groenburgwal maar verhuisde op 2 Juni 1923 naar de Plantage Kerklaan 32 I. In Juli 1934 verhuisden zij opnieuw, nu via de Den Texstraat 42 bovenhuis, waar inwoonden bij het gezin van Hartog Cauveren, en op 28 Juni 1940 trokken zij naar de Nieuwe Achtergracht 111 III. Op de 1e etage van dit adres woonden Levie’s ongehuwde zussen Sara, Clara en Esther.

Levie’s echtgenote, Esther van Collem is in Amsterdam op 27 December 1942 overleden en op 29 December begraven op de Joodse Begraaplaats te Muiderberg, zonder dat zij iets wist van het lot van haar man, waar hij was en wat er met hem gebeurd kon zijn.

Levie zelf werd in de nacht van 29 op 30 September 1942 al vanuit de Hollandsche Schouwburg naar Westerbork overgebracht en van daar op 2 October 1942 op transport gesteld naar Auschwitz. Bij aankomst aldaar op 5 October werd Levie Gompers onmiddellijk vermoord.

Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart en archiefkaart Levie Gompers, archiefkaart Esther van Collem; lidmaatschapskaart van de ANDB van Levie Gompers; archief Rode Kruis, transporten naar Westerbork, lijst NL-HaNRK-2050-00006 website Akevoth/Mokum/Burial permits/graf Esther van Collem op Muiderberg; overlijdensakte Amsterdam, 1942-reg.15-akte 200; en genalogische toevoegingen van een bezoeker van de website;

Alle rechten voorbehouden