Biografie

Over Johanna de Wind-Kellerman

De hoofdcommissaris van politie te Arnhem verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Johanna de Wind-Kellerman, wonende te Arnhem. Zij werd ervan verdacht van woonplaats te zijn veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning te hebben verkregen. Met deze omschrijving werden joden aangeduid die waren ondergedoken.
Algemeen Politieblad, nr 2, 14 Januari 1943, 32, bericht 120

Deze persoon was alleenstaand of van deze persoon is geen gezinsverband bekend of kon niet worden gereconstrueerd.

Van deze persoon is ook een JOKOS-dossier (nummer 53037) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.