Biografie

Over Meijer van der Heijm

In Het Joodsche Weekblad van 20 februari 1942 (pagina 2) wordt de heer M. van der Heijm genoemd als de persoon waar aanvragen van reis-en verhuisvergunningen ingediend kunnen worden na 1 maart 1942.