Biografie

Over Frokina Sanders

Deze persoon was alleenstaand of van deze persoon is geen gezinsverband bekend of kon niet worden gereconstrueerd.

Van deze persoon is ook een JOKOS-dossier (nummer 53221) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van:

- geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer C3Csp17/1886)

- waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 10511/9784)