Biografie

Over Isaäc Boeken

Door: Remco.

Isaäc Boeken was een zoon van Jacob Marcus Boeken en Branca Aron Wurms. In 1885 huwde hij met Mietje Brander. Het echtpaar kreeg vier kinderen waarvan er één op jonge leeftijd overleed. Mietje Brander overleed in 1899.
In 1901 huwde Isaäc Boeken met Neeltje Koster, met haar kreeg hij vier kinderen. Enkel hun jongste zoon heeft de oorlog overleefd.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Isaäc Boeken