Biografie

Over Hermanus Boeken

Hermanus Boeken was een zoon van Isaäc Boeken en Neeltje Koster. Hij huwde in 1933.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Isaäc Boeken

Hermanus (Mani) Boeken was gedurende de meidagen van 1940 als militair gelegerd in Neer. Na de capitulatie werden de krijgsgevangen militairen afgevoerd naar Stargard in Polen. Hermanus bleef achter op het station van Kaldenkirchen.
Toevoeging van een bezoeker van de website