Biografie

Over Eduard Anholt

Namens de Sicherheitspolizei te Zwolle verzocht de Commissaris van Politie opsporing, aanhouding en voorgeleiding van 44 joden die ervan verdacht werden in strijd met de Duitse voorschriften 'tijdelijk van woonplaats te zijn veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning'. Met deze omschrijving werden joden aangeduid die waren ondergedoken. Eduard Anholt was koopman. Hij was één van de 44 genoemde onderduikers uit Zwolle.
Algemeen Politieblad, nr 42, 16 oktober 1942, 1371-1372, bericht 1901

Deze persoon komt voor in een CABR-dossier van het Nationaal Archief. In het CABR bevindt zich een verslag van de arrestatie van deze persoon onder inv. nr. CABR