Biografie

Over Philip Frank

Philip Frank was de zoon van Herman Frank en Rebekka Philips. Zijn ouders en zijn zus Alida kwamen om tijdens de oorlog. Philip was in 1937 benoemd tot opperrabbijn van Noord-Holland. Als enthousiast geestelijk leider was hij onder meer betrokken bij Beth Joles. Philip werd in 1943 als gijzelaar voor een vuurpeleton in de duinen van Overveen geëxecuteerd.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Philip Frank was opperrabbijn van het Synagogaal Ressort Noord-Holland. Hij was getrouwd met Bertha (roepnaam Bep) Dünner. Zij was een kleindochter van de beroemde opperrabbijn Joseph Hirsch Dünner. Het echtpaar Frank bleef kinderloos. Ze namen een joods meisje uit Duitsland als vluchteling op. Het gezin woonde in het Ripperdapark 26 in Haarlem.
Philip Frank kwam uit een gezin van drie kinderen. Zijn vader had een winkeltje in werkmansmanufacturen en zijn moeder zorgde voor het gezin en stond als verkoopster in de winkel. Philip Frank is op jonge leeftijd tot opperrabbijn benoemd. De functie weerhield hem er niet van de boekhouding van het winkeltje van zijn vader bij te houden.
Op 30 januari 1943 werd een Oberwachtmeister van de Duitse medische dienst gedood. Als represaille werden honderd gijzelaars in Haarlem en omgeving gevangen genomen en naar Vught overgebracht. Tien van hen werden in Bloemendaal geëxecuteerd. Onder hen was Philip Frank. In de nacht voor de executie had opperrabbijn Frank een gesprek met Lages. Dit gesprek wordt zowel door De Jong als door Presser vermeld. Niet lang na de executie van Philip Frank en zijn vrouw en hun vluchtelingen-dochter op transport gesteld en omgebracht.
M.H. Gans, Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940 (6e bijgewerkte druk; Baarn 1988) , 805;
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog; Deel 6 (juli '42 - mei '43) tweede helft (Den Haag 1975) 610-611;
J. Presser, Ondergang; De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945; Eerste deel (Den Haag 1965) 333-335

De naam Philip Frank komt voor op een met de hand geschreven opsomming van alle personen die in de eerste oorlogsjaren een functie vervulden binnen de Nederlands Israëlietische Gemeente Haarlem. Van alle functionarissen is een foto bewaard.
Joods Historisch Museum, Documentenverzameling, inv.nr 1001Joods Historisch Museum, Documentenverzameling, inv.nr 1001

In Het Joodsche Weekblad, 27 februari 1942, pagina 2 staat een artikel van opperrabbijn Philip Frank met als titel: "Gedenk".

Deze persoon wordt herdacht op een gedenkteken in Haarlem. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.