Biografie

Over Maurits de Bruin

Maurits de Bruin jr. studeerde geneeskunde in Amsterdam en legde het artsexamen af op 22 november 1922. Hij promoveerde op 28 juni 1926 in Amsterdam op het proefschrift 'Over de prognose van miliairtuberculose'.
Maurits de Bruin woonde in de Jan van Eijckstraat 37 te Amsterdam. In 1938 publiceerde hij het bekende boekje over de 'Verzorging van den zuigeling'. In de Geneeskundige Bladen (1930, XXVIII) schreef hij een verslag over 'Onderzoekingen over de grondstofwisseling bij kinderen'.
Maurits de Bruin jr. maakte een einde aan zijn leven. Cornelia de Lange schreef over hem in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde: 'Paarlen visschen bij het routinewerk van elken dag en dan die kleinodiën met intense vreugde uitdeelen aan anderen, hen deelgenoot maken van hetgeen hem genoegen had gegeven. Zóó heeft hij jarenlang het nuttige, maar toch vrij eentonige werk van het leiden van een consultatiebureau voor zuigelingen verricht. Elken middag weer aan. Van het nut van dit werk was hij diep overtuigd en de moeders uit den Jordaan en in latere jaren die van de Westerparkbuurt, zullen hem niet licht vergeten. Zeer lief was hem het werk in de Universiteits-Kinderkliniek, waar hij na een assistentschap bij prof. Dr. J. de Bruin, tien jaar lang het ambt van chef de clinique heeft vervuld. Met studenten langs de bedden gaan, hen leeren zien, hooren en voelen, dat was werk, dat hem zeldzaam goed lag en waaraan vele jonge artsen een mooie herinnering zullen bewaren, evenals aan de demonstraties van den donderdagmiddag. Een röntgenphoto bestudeeren, er alles uithalen, wat er uit te halen viel en dan het ziektegeval clinisch vervolgen, rekening houdend met subtiele bijzonderheden in het physische onderzoek, zoo heeft hij ons geleerd, welke groote plaats de atelectase inneemt bij tal van longprocessen. In de huispractijk een voortreffelijk paedagoog, een arts vol toewijding. Amsterdam's kinderen zijn hem dank verschuldigd. Eere zij zijn nagedachtenis.'
J.H. Coppenhagen, Anafiem Gedoe‘iem. Overleden joodse artsen uit Nederland 1940-1945 (Rotterdam 2000) 80-81

Maurits de Bruin was een zeer gezochte arts omdat hij ogenblikkelijk een goede verstandhouding wist te scheppen met zijn patiëntjes en hun ouders.
Toevoeging van een bezoeker van de website