Biografie

Over Andries de Rosa

Andries de Rosa werd, na het doorlopen van de lagere school, diamantsnijder. Hij had muzikale aanleg en hij voelde zich al jong aangetrokken tot kunstuitingen en tot sociale vraagstukken. Met enkele vrienden (Israël Querido, Emanuel Querido, Jacques Dreese) stichtte hij een culturele groep en een club voor sportbeoefening.

Op zijn achttiende jaar verliet hij het diamantvak en vestigde hij zich als musicus in Parijs. Hij trouwde daar met de Nederlandse Delphine Dreese. Het gezin woonde aanvankelijk in Montmartre, waar het opging in het bohémienleven van beeldhouwers, schilders, musici en schrijvers.

Andries de Rosa probeerde in zijn bestaan te voorzien door het componeren van muziekstukjes voor viool met piano- of mandolinebegeleiding. Deze stukjes werden uitgegeven onder het pseudoniem A. du Roche
Na de geboorte van het tweede kind nam De Rosa afscheid van het bohémienleven en keerde hij terug naar het diamantvak. Hij was een militante socialist geworden en hij was de stichter van de Parijse vakvereniging van diamantwerkers. Als leider van die vakvereniging reisde hij verschillende keren naar Amsterdam, waar hij contact onderhield met Henri Polak. Om de in Parijs wonende Nederlanders met elkaar in contact te brengen, richtte De Rosa de vereniging Hollandia op, waar zowel culturele als ontspanningsbijeenkomsten werden gehouden.

In 1912 keerde Andries de Rosa met zijn gezin terug naar Amsterdam. Hij werd bestuurslid van de ANDB. In die functie woonde hij verschillende congressen bij. In 1922 richtte De Rosa in café De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam de crematievereniging 'Arbeiders Vereniging voor Lijkverbranding' (AVVL) op met als doel de minder draagkrachtige arbeiders in de gelegenheid te stellen de hoge kosten van crematie te dragen. Hij werd de eerste voorzitter.

Andries de Rosa heeft verschillende literaire werken uit het Frans vertaald, onder meer van Henri Barbusse, E. de Concourt, Gustave Flaubert en Maeterlinck. In 1929 werd zijn roman 'Sarah Crémieux' gepubliceerd.
Zie ook zijn biografie in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland.
//Joods Historisch Museum, Documentenverzameling, inv.nr 5122, levensbeschrijving van Andries de Rosa;
S. Bloemgarten en J. van Velzen, Joods Amsterdam in een bewogen tijd 1980-1940. Een beeldverhaal (Zwolle 1997) 142//