Biografie

Over Salomon Kornalijnslijper

Salomon Kornalijnslijper was de "Co." van de rijwielgrossierderij F. van Zuiden & Co. Er is een artikel bewaard gebleven uit het Orgaan voor het Rijwiel- en Automobielbedrijf van 11 mei 1928:
"Leden van de firma F. van Zuiden & Co. zijn de heeren F. van Zuiden en S. Kornalijnslijper. Zij begonnen hun bedrijf, grossierderij in rijwielen, rijwielonderdeelen, banden enz. in 1919 aan het Waterlooplein 102 te Amsterdam en konden al spoedig op succes bogen. Veel ruimte, om aan hun zaken uitbreiding te geven, was hen aan het Waterlooplein echter niet toegemeten en dus kon verhuizen niet uitblijven. Medio 1923 werd de firma eigenares van een riant huis aan de Nieuwe Heerengracht 25, waarin de zaak sedert dien is ondergebracht. Het pand heeft een oppervlakte van 400 m². De firma voert als eigen fabrikaat de Crescent-rijwielen (wettig gedeponeerd)."

Volgens een lijst met winkels van joodse eigenaren, opgesteld door de Amsterdamse politie in 1940, had Salomon Kornalijnslijper een zaak in rijwielonderdelen, adres: Nieuwe Herengracht 25 te Amsterdam.
Gegevens afkomstig uit het politiearchief berustend bij het Stadsarchief Amsterdam

In november 1945 verkocht F. van Zuiden volgens een circulaire aan zijn klanten de zaak, omdat hij de enige overgeblevene was in een materieel leeggeroofde zaak (alle voorraden + inventaris) en omdat zijn gezondheid slechter werd.
Toevoeging van een bezoeker van de website