Biografie

Over Eliazer Izaäk Horneman

Door: Cornelissen

Leo Horneman (vierde van rechts) met studiegenoten van het Conservatorium in Utrecht (1931)

Alle rechten voorbehouden

Eliazer Izaäk Horneman (roepnaam Leo) was een zoon van Abraham Horneman en Saartje Kaufman. Leo Horneman was musicus, hoewel hij in 1941 als winkelbediende geregistreerd stond. Vanaf 1930 speelde hij als pianist in grotere en kleinere bands overal in het land. Daarnaast arrangeerde hij muziekstukken en gaf hij pianoles bij hem thuis in de Bilderdijkstraat 2 in Utrecht, waar hij met zijn ouders woonde. In 1934 richtte Leo zijn eigen band op, onder de naam "Bob Bee and his Boys". 

 

Bob Bee and his Boys in 1934.

 

Zakelijk succes bleef echter uit, ondanks de goede recensies in de vakliteratuur. De band heeft een jaar bestaan. Na "Bob Bee" volgden betrekkingen als pianist en accordeonist bij vele groepen en orkesten. Bovendien schreef hij voor deze orkesten arrangementen, in totaal ongeveer 300. Daarnaast heeft hij ongeveer 150 les- en solo-arrangementen voor piano en accordeon geschreven.
 
Leo was vrijmoedig, 'jiddisj' en had flair. Hij was een perfectionist, was heel ijverig en had een onverwoestbaar humeur - tenzij er iets werkelijk fout was gegaan. Leo had een eigen soort humor. Op de vraag "Slecht weer vandaag hè?" gaf hij als antwoord "Nou ik vind het helemaal niet mooi." Of op: "Smaakt het?" kwam "Ja, kan je het horen?"

 

Leo Horneman in Central Den Haag 1938

Alle rechten voorbehouden

Verloving van Leo met Bep (Bertha) de Leeuwe in 1943

Op 22 april 1943 is Leo geïnterneerd in kamp Vught. Als musicus heeft hij deel uitgemaakt van het kamporkest. Daarnaast heeft hij als verpleger in het ziekenhuis van het kamp gewerkt. Zes maanden na zijn aankomst in Vught werd hij op transport gesteld naar Westerbork. Een dag later werd hij gedeporteerd naar Auschwitz. De plaats en datum van overlijden van Leo zijn niet anders bekend dan ergens in Midden-Europa in 1943 of 1944.

Leo Horneman speelde in het kamporkest in Vught (1943)
Alle rechten voorbehouden

Meer informatie over het leven van Leo Horneman is te vinden in de volgende publicaties:

Het gedenkschrift Leo Horneman 1911-1944 (z.p. 2005) door Joop Cornelissen. Dit werk is in eigen beheer uitgegeven. Exemplaren zijn in te zien in de mediatheken van het Joods Historisch Museum en van de herdenkingscentra kamp Vught en kamp Westerbork. Ook in Conservatorium Utrecht is een exemplaar aanwezig.
 

De website www.leohorneman-music.com, waarin onder meer:

  • Scans van alle door Leo gearrangeerde songs en liedjes, voor piano en accordeon
  • Scans van een selectie van bandarrangementen
  • Video’s van en informatie over twee concerten door “Bob’s Bees”, een 7 persoonsband van muziekprofessionals en -studenten, onder leiding van Tjitze Vogel, docent aan het Utrechts University College, op 3 mei en 28 november 2015
  • Het gedenkboek in pdf, inclusief de later verschenen aanvulling “deel 3”, met daarin ondere andere de ontroerende ontmoeting met familie van Leo 

De muzikale loopbaan van Leo te midden van de vele muzikanten en bands in de twintiger en dertiger jaren is verder uitgediept in het artikel “Leo Horneman, vooroorlogse Utrechtse jazz-belofte”, van Marcel Bovy, wetenschapper en amateur jazz-musicus. Het artikel is gebaseerd op uitvoerig eigen onderzoek, de site en twee niet eerder bekende fotoalbums van Leo; deze albums werden aan Marcel ter hand gesteld naar aanleiding van de aankondiging van zijn voordracht over Leo op 1 mei 2016. Behalve het muzikale komt ook het persoonlijke aan de orde, met name tijdens de oorlogsjaren tot in 1943,. Onder meer wordt een ontroerende ontwikkeling vermeld: Leo verlooft zich op 27 februari 1943 met Bep (Bertha) de Leeuwe.             

Het artikel is opgenomen in het tijdschrift van de vereniging Oud-Utrecht, uitgave nummer 4 van 2016. Verkoop, zie: http://oud-utrecht.nl/publicaties/tijdschrift-oud-utrecht/44-verkoopadressen. Het tijdschrift is in te zien in gemeente- en universiteitsbibliotheken.

  

Alle rechten voorbehouden