Biografie

Over Ernest Julius Cohen

Ernest Julius Cohen was drie keer getrouwd. Tijdens zijn eerste huwelijk kreeg hij twee kinderen.
Ernest Cohen studeerde Scheikunde aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam. Op 8 november 1893 promoveerde hij. In 1896 werd Ernest Cohen privaat-docent en in 1901 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de fysische geografie in Amsterdam. In 1902 werd hij in Utrecht benoemd tot hoogleraar in de fysische en anorganische chemie.
Cohen schreef meer dan 400 artikelen en diverse boeken. Zijn levenswerk betrof onderzoek naar elektrochemie, fysische isomerie en piëzochemie maar Ernest Cohen publiceerde ook historische studies en biografische artikelen. In 1939 ging Ernest Cohen met emeritaat.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Op 6 februari 1943 werd Ernest Julius Cohen gearresteerd en naar Vught gebracht. Op voorspraak van enige hoogleraren van de Universiteit van Utrecht kwam hij toen na enkele weken weer vrij. Uiteindelijk stierf Ernest Julius Cohen op 6 maart 1944 in Auschwitz.
Toevoeging van een bezoeker van de website


Zie voor meer informatie:
Dr. H.R. Kruyt, In Memoriam: E.J. Cohen, in: Almanak van het Utrechtsch Studentencorps, 1946

Het biografisch woordenboek van Nederland bevat een uitgebreidere biografie van Ernest Cohen.