Verhaal

Gezin Salomon Eckstein

Salomon Eckstein verhuisde in 1904 van zijn geboorteplaats Uithuizen naar Apeldoorn. In 1912 werd hij verpleger in de joodse psychiatrische inrichting Het Apeldoornse Bos. Daar ontmoette hij in 1913 Sara de Meza, verpleegster in opleiding. Ze trouwden in 1917. Het echtpaar kreeg in 1919 een kind dat de oorlog overleefde. Aan de vooravond van hun deportatie woonde het gezin Eckstein aan de Osseveldseweg 16 in Apeldoorn.

Salomon Eckstein was voorzitter van de plaatselijke vakbond en leraar Esperanto. Sara bereikte in het Apeldoornse Bosch de functie van hoofdverpleegster. Salomon Eckstein en zijn vrouw behoorden tot de personeelsleden die op 22 januari 1943 uit de psychiatrische inrichting werden gehaald en direct naar Auschwitz werden gedeporteerd.
H. Hamburger en J.C. Regtien, Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Drenthe. Profiel (Bedum 1999) 31

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 10233) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.