Verhaal

Gezin Maurits Meijer Stibbe

Van Selma Frank is een getuigschrift bewaard, uitgereikt op 19 februari 1927 door de directie van De Bijenkorf. Selma Frank was van 15 november 1924 tot 19 februari 1927 als kantoorbediende werkzaam geweest op de afdeling Statistiek. De directie schrijft in het getuigschrift:

'Zij heeft de haar opgedragen werkzaamheden steeds tot onze tevredenheid verricht, terwijl wij ook op haar gedrag niet de minste aanmerkingen te maken hadden. Mejuffrouw Frank verlaat onze zaak op eigen verzoek'.

Tevens is bewaard het origineel van haar paspoort. Uit dit document blijkt dat zij getrouwd was met ene Stibbe, en dat zij een kind had. Volgens het signalement was haar gelaatsvorm ovaal, had ze bruine ogen en donker bruin haar.
Joods Historisch Museum, Documentenverzameling, inv.nr 3631

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 15593) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 11536 / 12285).