Verhaal

Gezin Hartog Benjamin van Dam

Hartog Benjamin van Dam was getrouwd met Maria van Geens. Het echtpaar had twee kinderen, een zoon Abraham Elie en een dochter Estella. Het gezin woonde in de Dapperstraat 1 in Tilburg. De zoon Abraham Elie dook in de zomer van 1942 onder, maar werd gepakt en gedeporteerd.
A. de Beer en G. Kobes, Het leven gebroken. De geschiedenis van de Tilburgers die als gevolg van de strijd tegen Duitsland en de bezetting om het leven kwamen (Tilburg 2002) 37, 41, 53

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 54542) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 10).