Verhaal

Gezin Abraham Jacob Engelsman

Abraham Jacob Engelsman, koopman in afvalstoffen, was getrouwd met Esther Kohn, een Hongaarse van geboorte die de Nederlandse nationaliteit verwierf. Voordat zij werden gedeporteerd, hebben ze hun kostbaarheden bij een buurman ondergebracht met de opdracht om, als ze de oorlog niet zouden overleven, de voorwerpen te schenken aan invalide joden die de oorlog wel hadden overleefd. Deze opdracht is uitgevoerd. Het echtpaar bezat verder enkele thorarollen en menora‘s, die ze langs de walkant van de Rijn hebben verstopt. Deze bezittingen zijn niet teruggevonden.
L. de Brouwer, De Joodse Gemeente Alphen aan den Rijn, 1792-1964 (Haarlem 2002) 46-47