Verhaal

Gezin de Hond

Clara de Hond-Stodel en haar man brachten, voordat ze gingen onderduiken, een partij sieraden onder bij een gemengd gehuwd gezin in Amsterdam. Daar zaten ook onderduikers en bij een inval door de groep-Schaap van de SD op 9 februari 1944 werden de sieraden van Clara de Hond-Stodel en haar man in beslag genomen. Clara de Hond-Stodel en haar man werden in dezelfde maand, februari 1944, opgepakt. De echtgenoot overleefde de oorlog.

In het archief van de Stichting Sieraden-Comité ligt een gespecificeerde lijst van de betrokken sieraden plus een onder ede afgelegde verklaring.
NIOD, Archief Stichting Sieraden-Comité, film 581, nr 244, dossier 60

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 4780) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.