Verhaal

Gezin Benjamin van Thijn

Benjamin van Thijn was getrouwd met Eva Polack. Hij was koopman van beroep. Op 2 mei 1943 is in het kamp Westerbork hun derde kind, de dochter Heleen Judith geboren.
Register van geboorteakten, opgesteld op de hulpsecretarie van de burgerlijke stand in het kamp Westerbork; archief van de gemeente Westerbork, opgenomen in het archief van de gemeente Midden-Drenthe te Beilen

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 54201) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 11891/13614).