Bijdragen aan Julie Hünerberg-Levy

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Julie Hünerberg-Levy

Julie Hünerberg-Levy

Sachsenhagen, – Den Haag,

Bereikte de leeftijd van 63 jaar

Foto’s

Verhalen

Onder druk van de omstandigheden.

Het is nog altijd een uiterst gevoelig onderwerp: zelfmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Historici hebben er lang geen raad mee geweten. Wat is de plaats van zelfmoordplegers binnen de oorlogsgeschiedenis?

Er is opvallend weinig over dit onderwerp geschreven en een namenlijst of gedenkboek lijkt al helemaal niet te bestaan. Het Digitaal Monument (www.joodsmonument.nl) biedt een plaats waar nabe…

Lees meer

Overlijden Julie Hünerberg Levy

Op 5 mei 1943 verscheen bij de Ambtenaar van de Burgelijke Stand in Den Haag een beambte van de Joodsche Raad wonende in Den Haag vanwege het overlijden op 2 mei 1943 van Julia Hühnerberg (acte B 1034 -1943), zonder beroep, wonende te Amsterdam, zijnde verdere gegevens den aangever niet bekend.

In werkelijkheid ging het hier om Julie Hünerberg Levy die in het Gemeenteziekenhuis (Zuidwal) te Den Ha…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend