Kind van Gezin Juda Einhorn

Geboorteplaats onbekend, datum onbekend – Plaats van overlijden onbekend, datum onbekend

Verhalen

Gezin Juda Einhorn

Juda Einhorn was een zoon van Simon Einhorn en Rosa Reich.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 48.

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 5393) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maa…

Lees meer