Kibboets Beverwijk

Gildenlaan 1, Velsen

Bewoner(s)