Verhaal

Fout op monument in Utrecht en aangepast

Zoals dhr. Terlingen aangaf betreft het hier een fout in het monument in Utrecht.
Dit is door hen direct aangepast wat te lezen is op de bovengenoemde blog.

Alle rechten voorbehouden