Verhaal

Sterfdatum August Waterman(n)

Door:

Prof.Harry Stroeken, emeritus hoogleraar psychoanalyticus heeft een artikel gewijd aan Dr.August Watermann, psychoanalyticus in Luzifer-Amor, Zeitschrift zur Geschichte der Psychoanalyse, 24.Jahrgang, Heft 48, blz 126-139. Op blz.137 staat vermeld, dat August Watermann met een transport van zwakzinnige kinderen vanuit Theresiënstadt naar Auschwitz is vervoerd en zeer waarschijnlijk tegelijk met die kinderen in de gaskamer is vermoord. Dat zou ook in oktober 1944 zijn gebeurd. Daarmee is August dus 54 jaar geworden en ligt dus ook zijn sterfdatum ongeveer vast. Misschien kunt u dat nog veranderen in de gegevens van August Watermann?
Bij voorbaat hartelijk dank.

Alle rechten voorbehouden