Aanvulling

Maurits Allegro

Maurits was een zoon van Hartog Allegro en Naatje Cohen. In 1937 trouwde hij met Sibilla Klara Berets (1-2-1908 Crefeld Dl).

Het gezin Allegro woonde voor de oorlog op het adres Rapenburgerstraat 155 II. Hij woonde daar naast en boven directe familieleden:

Rapenburgerstr 155 II: Maurits zelf
Rapenburgerstr 155 I: ouders en broer Louis
Rapenburgerstr 157 II: broer Abraham (oneven nummering, dus het huis 157 grenst aan 155)

Maurits heeft de oorlog overleefd, zijn broers en zijn ouders niet. Na de oorlog is Maurits weer op dezelfde plek gaan wonen, Rapenburgerstraat 155 I waar zijn ouders en broer Louis voor de oorlog woonden.

Echtgenote Sibilla is in 1960 in Amsterdam overleden, Maurits overleed in 1978 eveneens in Amsterdam, 71 jaar oud.

Bron SAA persoonskaart Maurits Allegro

Alle rechten voorbehouden