Aanvulling

Eduard Abraham Cosman

Promotie

Promotie tot doctor aan de Universiteit van Amsterdam

Eduard Abraham Cosman studeerde van 1894 tot 1899 rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op 1 mei 1899 tot doctor in de rechtsgeleerdheid op het proefschrift "Verplichting van den verkooper tot eigendomsverschaffing".

Alle rechten voorbehouden