Verhaal

Philip Stoppelman

Door: Lex

Brief 21-7-1938 van Ph. Stoppelman aan het kerkbestuur waarin hij wegens vertrek naar elders (Groningen) zijn huur van de zitplaats in de synagoge opzegt.
Brief afkomstig uit archief joodse gemeente Deventer.

Alle rechten voorbehouden