Bijdragen aan Caroline Josine Moerel

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Caroline Josine Moerel

Caroline Josine Moerel

Tilburg, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 33 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Caroline Josine Moerel

Caroline Josine Moerel was de dochter van Salomon Maurits Moerel met Clara Visser als tweede moeder. Twee andere kinderen uit het gezin hebben de oorlog overleefd. Het ouderlijk gezin woonde in de Tuinstraat 85, waar Salomon Maurits Moerel een huisartsenpraktijk voerde.
Met medeweten van de artsen was Caroline Josine Moerel als 'patiënte' ondergedoken in Het Apeldoornse Bos. Zij is met de overige…

Lees meer

Struikelsteen voor Carla Moerel

Op 24 november werd in de Tuinstraat 85 te Tilburg een struikelsteen gelegd voor Carolina Josina Emma ('Carla') Moerel.

Lees meer

Gezin Salomon Maurits Moerel

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 5289) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 8473/9332).

Lees meer

Salomon Moerel op zoek naar zijn dochter

Een aangrijpende brief van vader Salomon Mauritz Moerel die in februari 1943 op zoek is naar zijn dochter. Carla werd op 22 januari 1943 met de patiënten van het Apeldoornsch Bosch op transport gesteld en in Auschwitz vermoord.

 

Tilburg 11/ II '43

Aan het Bestuur vd Vereniging van Centraal Israël. Krankzinnigengestichten in Nederland

Amstel 344
Amsterdam O.

M.M.H.H.

Morgen is het 3 weken geleden d…

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend