Terugblik 2013

Afgelopen weekend vond Open Joodse Huizen plaats in zes steden. Meer dan vijftig huizen en andere locaties waren open, er werden circa 150 bijeenkomsten gehouden, waarvoor bijna 200 mensen in touw waren. In totaal werden ongeveer 4500 bezoekers geteld. Uit de reacties bleek, net als vorig jaar, dat deze manier van herdenken velen aanspreekt en ontroert. In een heel aantal huizen vonden bijzondere ontmoetingen plaats tussen sprekers, bezoekers, buurtbewoners en verre familieleden.