Verhaal

Artikel van Leopold Lindenbaum

In Het Joodsche Weekblad van 5 september 1941 staat op blz. 7 een artikel van Leopold Lindenbaum, getiteld: Darius Milhaud 50 jaar.

Alle rechten voorbehouden