Meester Jan Fr. Vietorstraat 21, Winschoten

Bewoner(s)