Verhaal

Frederik Bolle beschreven door Jaap Meijer

Door: Gert Lobbes

Gottfried Bolle werd Frederik genoemd. In zijn boek "Rapenburgerstraat 177 - In herinnering aan Menachem Bolle" (Heemstede 1993) schrijft Jaap Meijer onder meer over "oom Frederik": "Met de "maatschappelijk niet zo gereüsseerde oom was het oergezellig kletsen over vroeger." Volgens Meijer woonde hij samen "met twee eveneens ongehuwd gebleven zusters (tante Jeanette en tante Julia) op de Nieuwe Keizersgracht 56."