Verhaal

Artikel over André Hertzberger

Door: Frits Slicht

In "Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld" (Japikse en Brugmans, 1938, p. 645) is onderstaand lemma over André Hertzberger opgenomen.

André Hertzberger, - Pres.-comm. der N.V. André Hertzberger's Conf. en Textielfabrieken. Geboren op 14 April 1874 te Eindhoven als zoon van Emanuel H., koopman, gcb. 13 April 1836 te Stradum bij Eindhoven en Rosette Hartogensis, geb op 27 aug 1845 te 's-Hertogenbosch. - Geh. op 18 Mei. 1899 te Amsterdam met Selma Roos, geb. 18 Sept. 1878 te Amsterdam.
- Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren: Isidoor, dir. Der N.V. Ver. Groninger Confectiefabrieken en der N.V. André Hertzberger's Conf. en Text. fabr.; Rosette Engeltje, geh. met J. M. N. v. Bunren; Elisabeth Eveline geh. met Joseph Salm Emile, tot 1938 dir. N.V. André Hertzberger's Conf. en Text. fabr., daarna naar Amerika vertrokken; Salko, semi-arts, en Heniëtte, dokters-assistente.

André Hertzberger kwam reeds op 12-j. leeftijd in de zaak van zijn vader, waarin hij tot zijn 24-ste jaar werkzaam bleef. In 1898 stichtte hij zelf een confectiefabriek te Eindhoven, welke stad hij elf jaar later verliet, om zich met behoud van de Eindhovensche
onderneming, te Amsterdam te vestigen aan de
Prins Hendrikkade 172. Na verloop van een halfjaar liet
hij een fabriek bouwen aan de Foeliestraat; vijf jaar later vestigde
hij zich in het pand aan de Prins Hendrikkade 141.
De fabriek begon haar werk met 75 man personeel; tegenwoordig
bedraagt het aantal 400. Gefabriceerd wordt in
hoofdzaakt heren-, jongens- en kinderconfectie, zowel
voor de Ned. markt als voor export. André Hertzberger heeft zakenreizen door geheel Europa, benevens naar Amerika, gemaakt.

André Hertzberger is overtuigd Zionist en gaat zo mogelijk elk jaar naar Palestina. Hij is voorzitter van de commissie voor de financiën der Ned. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam, regent van
het Centraal Isr. Wees- en Doorgangshuis te Leiden,
bestuurder van het Tehuis voor Israëlieten in Nederland,
gevestigd te Gouda, voorzitter van de Ver. hulp voor minvermogende wezen, van de Ver. Steun aan doortrekkenden en van de Nieuwe Isr. Kiesvereniging, penningmeester van de permanente comm. voor algemen zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap en was tot 1 Jan. 1937 voorz. van het vluchtelingencomité voor Duitsche Joden. Hij heeft zeer veel op sociaal en filantropisch terrein gedaan.
Apollolaan 90, Amsterdam.

bron:
Zie artikel met foto op website IISG