Verhaal

Het leven van Louise Steenhuis-Hoepelman voor de onderduik

Deze bijdrage is toegevoegd via AndereAchterhuizen.nl, waar verhalen van Joodse onderduikers in kaart worden gebracht. In overleg zijn sommige omgezet tot animaties.

Lous was enig kind en werd ruim een jaar na de bezetting geboren. Haar vader  Louis Hoepelman was onderwijzer en getrouwd met Rosa Kwieser.  Zij werkte als administratief medewerkster bij de Bijenkorf. Beide waren voor de oorlog lid van de communistische partij.

Na het uitbreken van de oorlog sloten ze zich aan bij het verzet en waren onder andere betrokken bij het drukken van de pamfletten voor de Februaristaking en het illegale blad ‘De Waarheid’.  Ze doken
gezamenlijk al in 1941 onder. Aanvankelijk bij kunstschilder Henk Henriet, maar gingen voor de veiligheid daarna naar afzonderlijke adressen.  Moeder Rosa (Ro) Kwieser was o.a. ondergedoken bij de beroemde beeldhouwer Mari Andriessen in Haarlem en Louis zat op een adres in de Pijp in Amsterdam waar hij werd verraden.