Verhaal

Passagiers van de St. Louis

Opvarenden van de St. Louis die in Nederland asiel kregen, maar uiteindelijk omkwamen tijdens de sjoa.

Het lot van alle passagiers aan boord van de St. Louis, het cruiseschip dat in 1939 de haven met ruim 900 joodse opvarenden verliet, is in afgelopen jaren nagezocht in een project van het USHMM.

Om Duitsland te ontvluchten verlieten zo'n 930 joden aan boord van de St. Louis de haven van Hamburg. Het was hun bedoeling in Cuba van boord te gaan. De Cubaanse autoriteiten lieten hen niet toe omdat de meesten in het bezit waren van een (tijdelijk) toeristenvisum. Ook de Verenigde Staten lieten de opvarenden niet toe. Het schip keerde met vrijwel de volledige bemanning terug naar Europa.

Engeland, Frankrijk, België en Nederland stemden in met het opnemen van de opvarenden. Hoe het Nieuwe Israelietisch Weekblad daar de regering toen voor prees is hier na te lezen.

Nederland nam 181 mensen op. Van hen wisten 76 uiteindelijk toch niet aan deportatie wist te ontsnappen. Al deze mensen zijn aan dit 'verhaal' gekoppeld.

Alle rechten voorbehouden