Verhaal

Gezin Abrahams-Van der Klei

Door: Anita Heije

gezinspaspoort, waarschijnlijk achtergebleven op onderduikadres.

paspoort, waarschijnlijk achtergebleven op onderduikadres Door: Anita Heije

In de nalatenschap van mijn schoonvader vond ik kortgeleden tussen zijn persoonlijke papieren het paspoort van Ezra Daniël Abrahams, geboren 26-10-1907 te 's-Gravenhage en zijn echtgenote Nia Alida van der Klei, geboren 27-03-1908 te Leeuwarden, uitgegeven te 's- Gravenhage op 16-11-1938.
Hun zoon Isidor, geboren 16-01-1941 te 's-Gravenhage, werd in het paspoort bijgeschreven op 31-12-1942.
Zoekend op hun namen, ondekte ik op deze site dat het gezin in Auschwitz is omgekomen.
Helaas kan ik mijn schoonvader of zijn zuster niets meer vragen over de herkomst van het document en de betreffende personen, maar ik weet dat hun ouders in de oorlog onderduikers in huis hadden, vijf in totaal. Zij woonden in de Van Blankenburgstraat in Den Haag. Ik vermoed dat het paspoort in het huis achtergebleven is bij het wellicht overhaast vertrek van de familie Abrahams; de toedracht is mij onbekend. Ik denk dat mijn schoonvader (zelf overlevende van Auschwitz met grote sympathie voor het Joodse volk) het document, na het overlijden van zijn ouders, uit emotionele overwegingen zijn leven lang bewaard heeft.
Ik ben blij dat ik de foto's van Ezra en Nia nu op deze site kan plaatsen en hen hier alsnog een gezicht kan geven.
Misschien leven er nog mensen voor wie zij dierbaar waren.