Verhaal

Sinti en Roma

Settela Steinbach, een van de vele Sinti die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord door de nazi's. Door: Serge ter Braake

Sinti en Roma zijn twee in Nederland voorkomende groepen woonwagenbewoners, voorheen ook wel aangeduid als zigeuners.

Zij werden door de nazi’s gezien als een inferieur ras en werden om die reden vervolgd. Vanuit Nederland zijn zo’n 500 Sinti en Roma weggevoerd, vrijwel de gehele gemeenschap. In heel Europa zijn, naar schatting, zo’n 500.000 Sinti en Roma in concentratiekampen vermoord.

Tijdens het samenstellen van het boek In Memoriam, met de namen van alle joodse slachtoffers uit Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn abusievelijk ook een groot aantal Sinti en Roma opgenomen. Door de combinatie van een Duitse naam met een overlijden in Auschwitz werden zij voor joden uit Duitsland aangezien. Omdat In Memoriam een van de belangrijkste bronnen was voor het Digitaal Monument staan er ook op het monument bijna 75 Sinti en Roma vermeld. Er zijn echter veel meer Sinti en Roma omgekomen, onder wie leden van de families Erbrink, Franzen, Greef, Petalo, Pommée, Reinhardt en Steinbach. Op basis van een lijst van de Oorlogsgravenstichting is inmiddels bekend welke slachtoffers Sinti of Roma waren. De redactie van het Digitaal Monument heeft besloten deze mensen hun pagina niet te 'ontnemen', maar te volstaan met de vermelding dat ze Sinti of Roma waren.

In het kader van het foutief identificeren van Sinti en Roma als joden, verdient het vermelding dat ook het beroemde Sinti meisje Settela Steinbach (foto) jarenlang werd aangezien voor een joods meisje.