Artikel

Community en Digitaal Monument

Het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap dat u al kent, blijft bestaan naast de nieuwe Community Joods Monument. Het Digitaal Monument is opgericht om de herinnering levend te houden aan alle joden in Nederland die de Sjoa niet hebben overleefd. De Community is hierop een veelzijdige en interactieve aanvulling.

Het Joods Historisch Museum behoudt het Digitaal Monument zoals het is: een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Sjoa in Nederland. Respect voor die slachtoffers is hierbij doorslaggevend.

De Community is anders.Voor u als gebruiker zijn er met de Community nieuwe mogelijkheden ontstaan: u kunt alle informatie die u kwijt wilt zelf plaatsen. Alle personen en informatie die op het bestaande Digitaal Monument staan, vindt u ook terug op de Community. Bij die personen kunt u nu zelf informatie plaatsen, of het nu om familierelaties, om foto's of om een levensbeschrijving gaat. Maar het kan ook een artikel zijn over een aanverwant onderwerp. Daarnaast kunt u zelf foto’s en tekst toevoegen en, ánders dan op het Digitaal Monument, kunt u nu ook relaties aanleggen tussen personen, en uw eigen familieverbanden aangeven. Wat u plaatst kan gaan over joden in Nederland voor, tijdens én na de Tweede Wereldoorlog. U kunt ook contact leggen met andere gebruikers. Op deze manier ontstaat een dynamische levende gemeenschap rondom het Digitaal Monument.

In de rubriek Help vindt u duidelijke instructie en een overzicht van de mogelijkheden in de community.

Correctie op basisgegevens

Als basisgegevens van een persoon op de Community niet kloppen of ontbreken, zoals geboortedatum, geboorteplaats of gezinsverbanden, dan kunt u die informatie in een reactie plaatsen.

U kunt deze gegevens ook doorgeven aan de redactiecommunity@jhm.nl redactie. Die zal de informatie controleren en de wijzigingen doorvoeren op het Digitaal Monument. Daar gaat enige tijd over heen. Als de redactie die wijzigingen heeft verwerkt wordt dat ook meteen zichtbaar op de Community.

Onder basisgegevens verstaan wij:
• Geboortedatum en –plaats
• Sterfdatum en –plaats
• Adres
• Gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres
• Mensen die helemaal nog niet op het Digitaal Monument staan. Alle Nederlandse joden die gestorven zijn, ongeacht de doodsoorzaak, tussen mei 1940 en juli 1945 horen op het Digitaal Monument te staan.

Alle andere informatie plaatst u gewoon zelf op de Community.