Eva Tertaas-Emden

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 78 jaar