Bijdragen aan Alexander Appelboom

Wat wilt u bijdragen?

Alexander Appelboom

Amsterdam, – Westerbork,

Bereikte de leeftijd van 42 jaar

Beroep: Verzekeringsagent

Verhalen

Over Alexander Appelboom

Alexander Appelboom stierf op 18 oktober 1942 op 42-jarige leeftijd in kamp Westerbork. Hij is op 21 oktober 1942 op de joodse begraafplaats in Assen begraven.
Joods Historisch Museum, Documentenverzameling, inv.nr 3397; Overlijdens- en begraafregister van de joodse gemeente Assen

Uit de begraafboeken van de joodse begraafplaats te Assen is bekend dat Alexander Appelboom aldaar is begraven.


Dez…

Lees meer

Gezin Alexander Appelboom

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 32883) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 255/15404).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend