Rebecca Brommet-Ritmeester

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 92 jaar

Foto’s