Elisabeth van der Sluis-Groot

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 27 jaar